Wild en Gevogelte

Privacy

De privacy van zijn bezoekers is van het grootste belang voor W&H.

Bijgevolg is https://www.wh-vanifood.be conform aan alle wettelijke bepalingen dienaangaande, dit zowel wat betreft de Belgische als de Europese regelgeving.

Zo respecteert W&H nauwlettend de Wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, alsmede de uitvoeringsbesluiten van deze Wet als de Europese Richtlijnen terzake.

Verdere informatie hieromtrent vindt U in artikel 11 van onze Disclaimer.

Verklaring over cookies